Thông tin học bổng du học năm 2011 trường SHRM college Singapore

duhoc tuvan duhoc duhocsingapore Thông tin học bổng du học năm 2011 trường SHRM college Singapore

Trường SHRM College Singapore sẽ trao những suất học bổng cho sinh viên Việt Nam như sau: chương trình học bổng của SHRM được áp dụng cho 2 nghành quản lý du lich khách sạn và Quản tri kinh doanh quốc tế.

Quản Lý Du Lịch Khách Sạn
•           Miễn phí khóa Anh Văn (học  bổng  trao khi sinh viên học  tiếp lên chương trình  Advanced
Diploma)
•           Học bổng 50% học phí khóa Dự Bị Chứng Chỉ Nhà Hàng (trị giá S$ 2,500) khi sinh viên học tiếp lên chương trình Advanced Diploma)
•           Học bổng S$ 2080 đối với chương trình Advanced Diploma. Không áp dụng đối với sinh viên đã được miễn phí Anh Văn hoặc đã miễn giảm 50% học phí khóa Dự  Bị  Chứng Chỉ Nhà Hàng.
•           Học bổng S$ 2,800 cho tất cả sinh viên SHRM học tiếp từ chương trình Advanced Diploma lên Cử Nhân.
Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế
•           Học bổng 20% học phí (trị giá S$ 1300) cho khóa Diploma.
•           Học bổng S$ 2,800 cho tất cả sinh viên SHRM học tiếp từ chương trình Advanced Diploma lên Cử Nhân.

Theo newocean

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>